İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Bankacılık ve Finans Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Bankacılık ve Finans, ekonominin temel yapı taşları olarak insanlık tarihi ile birlikte varlık bulmuş olup günümüzde de önemini arttırarak devam ettirmektedir. Değişen finans piyasalarında, teknik ve uygulama becerisine sahip, rekabete ve sonuca hızlı şekilde odaklanabilen ve donanımlı personele duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bankacılık ve Finans alanında artan bilgi ve rekabet uzmanlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bankacılık ve Finans Bölümü’nde bu noktadan hareketle küresel düzeyde rekabet edebilecek, Bankacılık ve Finans alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere açık, fırsatların erken farkına varıp hızlı cevap verebilen ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık ve Finans Bölümünde alana ilişkin teorik bilgiler yanında, sektör ve uygulama bilgi, becerisine sahip öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından uygulamaya dönük bilgi ve beceriler ile küresel rekabete hazırlanmanın temel koşulu olan İngilizce dil bilgisinin de kazandırılması amaçlanmaktadır.