İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Bankacılık ve Sigortacılık programı, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, küresel sisteme entegre olmuş Finans sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir. Ayrıca yeniliğe açık bireylerin yetiştiği, yaşam boyu öğrenme felsefesinin hâkim olduğu bir kurum kültürü oluşturarak nitelikli insan gücü ihtiyacının en yoğun olduğu bankacılık ve finans sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Bu bağlamda yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temas kurarak, bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayacak işbirliği ortamının oluşturulmasına öncülük etmektedir. Mezunlar, özel ve kamu sektörlerinde yer alan bankalarda, sigorta şirketlerinde faktoring, forfaiting, leasing şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, menkul kıymet aracı kuruluşlarında ve özel sektör işletmelerinin finans ve muhasebe bölümlerinde çalışabilecekleri gibi, dikey geçişle lisans eğitimine devam edebilmektedir.