İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Basım sektöründe 1980 yılı öncesinde zorluklar altında yürütülen ve oldukça bedensel güce dayalı üretim şartları bilgisayarların sektör içine girmesi, basım ve yayıncılık sektörünün köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmesine sebep olmuştur. Böylece haftalar süren ürünlerin (gazete, dergi, broşür vb.) üretimi günlerden saatlere kadar düşmüştür. Bilişim odaklı bir yapıya kavuşan sektör artık teknolojiyi kullanabilen ve değişimlere uyum sağlayabilecek çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Teknolojinin bilgiyi sürekli yeniden üretmesinden sektör de önemli ölçüde nasibini almıştır. Teknolojinin, özellikle bilgisayar sistemlerinin sektör içinde aktif bir şekilde kullanılmaya başlaması özellikle teknolojiyi kullanabilen kişilerin varlığını zorunlu kılmıştır. Son zamanlarda yaşanan dijital yenilikler sektör içinde, Baskı öncesi, Baskı, Baskı sonrasındaki mesleklerin yapısını değiştirmiştir. TYÇ-AYÇ bağlamında bakıldığında özellikle Baskı Öncesi Birim Sorumlusu, Baskı Birim sorumlusunun ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar dışında basım sektörü içinde; Baskı Sonrası, Satış ve pazarlama, Kalite yönetimi, üretim planlama ve fiyatlandırma ön plana çıkmaktadır.