İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Beslenme ve Diyetetik, sağlık bilimleri ile birlikte temel ve teknolojik bilimlerin disiplinler arası etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Günümüzde sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesinde BESLENME’nin çeşitli hastalıkların tedavisinde ise DİYETETİK’in önemi açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu açıdan, beslenme ve diyetetik bilim dalı, toplumların beslenme sorunlarına yönelik yaşam ve kültür bilinci olan, bu sorunların toplumsal nedenlerine yönelik saptamalar yapabilen, toplumların beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları önerip uygulayabilen, besin ve beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yönetimi sağlayabilen, bireylerde dengeli beslenme bilincinin yerleşmesi için danışmanlık verebilen, hastalıklara özgü beslenme ve diyet programlarını düzenleyebilen, güncel verilere ulaşma ve sağlık/sosyal sorunlara ilişkin araştırma yapma yeterliliğine sahip diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar. Diyetisyen olarak mezun olan kişi sayısının, ülke ihtiyaçları açısından yetersiz olması sebebiyle bölümden mezun olacak adayların, kamu ve özel kurumlarda iş bulma imkanları yüksektir.