İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Biyomedikal Mühendisliği, tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen, teknolojinin ve bilgi birikiminin katlanarak arttığı olağanüstü dinamik bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü müfredatını oluşturan alt dallar tıbbi görüntüleme, tıbbi görüntü ve sinyal işleme, biyomedikal enstrümantasyon, biyomalzeme, biyomekanik, biyofotonik, biyosensörler, tıbbi bilişim, fizyolojik kontrol ve modelleme, olarak özetlenebilir. Her bir alt dalda biyomedikal sistemlerin elektriksel ve mekanik bileşenlerinin tasarımı, analizi, optimizasyonu, çevresel bileşenler ve canlı organizmalarla etkileşimi ve üretimine dair teknikler ele alınır. Biyomedikal Mühendisliği'nin uygulama alanları her geçen gün genişlemekte ve buna paralel olarak tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe nitelikli elemana olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Sağlık kuruluşlarında Biyomedikal Mühendislerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden, Biyomedikal Mühendisliği günümüzün gözde meslek grupları arasında yer almaktadır. Bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan alanlarda iş bulma olanakları vardır; Sağlık Kuruluşları ve klinik mühendsiliği, Tıbbi cihaz endüstrisi, Tıbbi laboratuvar sistemleri, kitleri ve biyosensörler, Tıbbi bilişim ve otomasyon, Fizyolojik modelleme, Simülasyon, Teletıp uygulamaları, Biyomalzeme ve protez-implant üretimi, Kontrollü ilaç salınım sistemleri ve nanoteknoloji uygulamaları.