İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Çocuk Gelişimi Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Programının amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun bilinçli, yeteneklerini keşfedebilen, kendine ve içinde yaşadığı topluma, faydalı olabilecek, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli alan bilgisine sahip,çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, çocukların hoşca vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, maskeler, kavram kartları, hikâye vb ) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, üretici, mesleği ile ilgili teknik bilgi beceri ve donanıma sahip kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyleri çalışma hayatına hazırlamaktır. Kariyer Olanakları Kamu ve Özel Kuruluşlara Bağlı; Kreş, yuva, anaokulu, anasınıflarında, çocuk kliniklerinin çocuk oyun odalarında, alanla ilgili çalışan vakıf ve derneklerde, çocuk yayıncılığı alanında, özel eğitim alanında, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında çalışabilir.