İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Dış Ticaret Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Dış Ticaret günümüz küresel piyasa ortamında başta küçük ölçekli işletmeler olmak üzere, ihracat pazarlamasında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı , dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hakim pratik bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacını karşılar. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında bilgilendirilir ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Dış Ticaret programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, AB temsilciliklerinde, gümrük müşavirliklerinde, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabilmektedirler. Bu bölümü bitiren mezunlarımız Avrupa Birliği İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslar arası Finans, Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans alanlarına geçiş yababilirler.