İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (Doktora) Düzey( Doktora), TYYÇ: 8. Düzey, QF-EHEA: 3. Düzey, EQF-LLL: 8. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, teknolojinin ve bilgi birikiminin katlanarak arttığı oldukça dinamik bir mühendislik dalıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora müfredatını oluşturan alt dallar sistem ve kontrol, robotik ve akıllı sistemler, tümdevre elektroniği, elektromanyetik alan ve dalgalar, haberleşme sistemleri, sinyal işleme ve güç sistemleri olarak özetlenebilir. Her bir alt dalda sistemlerin elektriksel bileşenlerinin tasarımı, analizi, optimizasyonu, çevresel bileşenler ile etkileşimi ve üretimine dair teknikler ele alınır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin uygulama alanları her geçen gün genişlemekte ve buna paralel olarak elektronik ve otomasyon sektöründe nitelikli elemana olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği günümüzün gözde meslek gruplarındandır. Doktora mezunlarının aşağıda sıralanan alanlarda iş bulma olanakları vardır. savunma sanayi, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri, Robotik, otomasyon, modelleme ve prototip geliştirme, simülasyon, gerçek zamanda veri okuma ve değerlendirme, uzay robotiği, teleoperasyon, uzaktan algılama.