İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Elektrik Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Tekniker çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yöneticisi ve mühendis ile teknisyen arasındadır. Teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten ise daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Böyle bir eleman, bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir. Tekniker yönetimine karşı alanı ile ilgili çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş usta ve teknisyenlerin çalışmalarına nezaret eder dolayısıyla, mesleğin gerektirdiği bir kısım rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken ferdi sorumluluklar alır ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışır. Hata bulma, problem çözme, karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması alanlarının çoğunda uzmanlık gösterir. Elektrik Programı; elektriğin üretimi, nakledilmesi, dağıtımı ve denetimi ile, ısıtma, aydınlatma ve güç denetiminde, kullanımıyla ayrıca, elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesiyle ilgilidir. Bunlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılmasını da kapsar. Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak, Elektrik-Elektronik, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarıdır.