İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Endüstri Mühendisliği, insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji ve makine kavramlarını en nitelikli ve en ekonomik şekilde kullanabilen üretim ve hizmet sistemleri konusunda uzman mühendistir. Endüstri mühendisi, insan gücü ile çalışma koşulları arasındaki dengeyi oluşturur; ürün maliyetini belirler ve ürüne gelebilecek olan talebi hesaplar, ürünün satış fiyatını saptar. Ayrıca endüstri mühendisi, üretim ve hizmet süreçleri ile yönetim arasındaki dengeyi kurmakta da görev alır. Hem üretim ve hizmet ile ilgili bilgiye sahiptir, hem de yönetimsel fonksiyonlara hakim olmasından dolayı köprü görevi gören mühendistir. Planlama, kontrol, organizasyon ve gerçekleştirme fonksiyonlarını kullanarak üst yönetimin alacağı kararlarda destek kuvvet görevi durumundadır.