İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans diploması ile “Fizyoterapist” unvanı alarak mezun olurlar. Fizyoterapistler, birey ve topluma yaşam süreleri boyunca en üst düzeyde hareket ve fonksiyonel yeteneği sağlamak, iyileştirmek ve devam ettirmek üzere hizmet sunarlar. Fizyoterapi uygulamaları yaşam kalitesi ve fonksiyonel hareket potansiyelinin teşvik edilmesi, korunması, idame edilmesi, müdahale/tedavisi ve rehabilitasyonunu kapsar. Bunun içine fiziksel, emosyonel ve sosyal iyilik hali girer.