İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Gayrimenkul ve varlık değerleme bölümü, Türkiye ekonomisinde, hızla büyüyen emlak sektöründe kamu ve özel kuruluşlarca ihtiyaç duyulan nitelikli değerleme uzmanlarını yetiştirmek ve bu alana bilimsel katkılar yapmak için kurulmuştur. Bu bağlamda, Gayrimenkul ve varlık değerleme bölümü, alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren, güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, emlak sektöründe gayrimenkul ve varlık değerleme hizmetlerinin gereksinimi olan nitelikli değerleme uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.