İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Görsel İletişim Tasarımı, görme ve algılama yetisini kazandırmayı amaçlayan görsel tasarım ve üretimle ilgilidir. Sosyal bilimlerin giriş dersleriyle birlikte uygulama dersleri bütünleşik olarak işlenir. Aynı zamanda teknoloji ve estetik etkileşimli bir biçimde dinamik bir ortam oluştururken basılı etkileşimli devinimli tasarım ortamlarında düşleri gerçekleştirir. Yazılı basında; dergi, gazete, afiş ve kurumsal kimlik, görsel basında; grafik, animasyon, görsel etki, web tasarımı, çoklu ortam tasarımı gibi sanat ve tasarım alanlarını da kapsar. Görsel İletişim Tasarımı estetik algıyı geliştirirken yaratıcı düşünceyi de yükseltir. Ayrıca, donanımlı alt yapıya sahip sektör-üniversite birlikteliğine önem veren bölümde öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgiler verilirken görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır. Program, görsel dili kullanarak etkili görsel iletilere dönüştürebilen görsel iletişimciler yetiştirmek için tasarlanmıştır.