İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Grafik Tasarımı Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Sanayileşme ile birlikte teknolojide görülen gelişmeler sonucunda eğitimin biçim ve içeriği de sürekli değişmektedir. İş bölümü gerektiren karmaşık görünümlü meslekler ile birlikte, uzun süreli bir örgün eğitim gerektiren mesleklerin sayısı da artmaktadır. Toplumda üretim ve tüketim ilişkisinin hızla gelişimi, beraberinde reklam ve pazarlama ihtiyacını da getirmiştir. Bu durum grafik tasarımın geçerliliğini de arttırmıştır. Ardından sektörün, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek liselerinin grafik tasarım bölümleri açılmaya başlamıştır. Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmaktadır. Özellikle de tanıtımın ve reklamın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Günümüzde eğitim ister örgün, ister yaygın olsun, her alanda farklı nitelikli kurum ve kuruluşlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma sebebidir. Grafik tasarım görsel iletişim sanatıdır. Grafik tasarım; reklam dünyası, matbaacılık, görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, film sektörü, mültimedya gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Dünyadaki küreselleşme süreci ile uyum içerisinde olan Türkiye'de de grafik tasarım, dolayısıyla reklamcılık, son yıllarda gerek mali olarak yüksek getirileri, gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişme, pazarın gerçek olarak her yıl %10-20 oranında büyümesi anlamındadır. Reklam ve tanıtım hizmetleri sektörlerinde, grafik tasarım zaman içerisinde ticari ve sanatsal tasarımların vazgeçilmez öğesi olmuş, yine tanıtım dünyasının önemli bir mesleği haline gelmiştir.