İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Yeni binyılda halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörü giderek önem kazanmakta; bu alanda ileri düzeyde uzmanlaşmış ve yetkin profesyonellere gereksinim artmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki bir meslek sahibi, iletişim biliminin her alanında iyi eğitimden geçmiş olmalıdır. Bu eğitim, kişilerarası iletişimden, kitle iletişimi ve kültürlerarası iletişime kadar sıralanan bütünsel bir temel eğitimle beraber, sosyal psikoloji, insan kaynakları, işletme, istatistik ve iletişim hukuku gibi konuları da kapsamaktadır. Günümüzde yeni medya, halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama konusunda iyi eğitimden geçmiş kişilere oldukça zengin olanaklar sunmaktadır. Siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, sağlık kuruluşları ve daha pek çok kurum ve kuruluş sosyal medyada varlık gösterebilmek, sosyal ağlarda tanınabilmek ve geniş kitlelere ulaşabilmek için yeni teknolojilere hakim iletişim uzmanları arar hale gelmiştir. Bu bağlamda iyi bir halkla ilişkiler uzmanının yeni iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanması beklenmektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilere kuramsal iletişim alanında yetkinlik kazandıracak derslerin yanısıra, kampanya planlama, masaüstü yayıncılık, internet ve benzeri alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri uygulama dersleri de sunmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 8 yarıyıllık bir program olup öğrenciler toplam 240 AKTS ile mezun olmaktadır.