İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Halkla ilişkiler ve tanıtım programı, halkla ilişkiler alanında çalışacak, bu alanda ara eleman olarak görev yapacak, iletişim ağırlıklı görevler ve soumluluklar üstlenecek halkla ilişkiler uygulayıcıları ve/veya (ara) elemanları yetiştirmektedir. Kurumların tanıtımı, medyada yer almaları, hedef kitleleri ile karşılıklı yarara ve güvene dayalı ilişkiler kurmaları sağlanmaktadır. Bölümden mezun olanlar, basın bülteni yazma, medyayla ilişkileri yürütme, tanıtım materyalleri hazırlama, tasarlama, çeşitli organizasynlar düzenleyerek iç ve dış hedef kitlelerle iletişim ortamı sağlama yetkinliği kazanmaktadır.