İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezli - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Bu program 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmayı hedefleyen; sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel sağlık kurumları yöneticisi yetiştirme programıdır.