İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Hemşirelik Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Hemşirelik; felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulmuş bir sağlık disiplinidir. Toplum ve bireye yönelik çok yönlü sorumluluğu ve rolü olan hemşirelik mesleğinin uygulamaları insanı doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde sağlık ve hastalıktaki konumu ile anlamaya temellendirilmiştir. Dört yıllık hemşirelik eğitim programı, fen, sosyal, davranış, vb. bilimleri ile birlikte hemşirelik kuram ve uygulamalarını içerir.