İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

İç Mimarlık Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
İç mimarlık işlev, nitelik, estetik ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun malzeme ve teknik donanımlarla birlikte bir mekanın tasarım ve uygulamasını gerçekleştirmektir. İç mimar, mimarinin yapı bütünlüğü içinde uygun hacimler yaratarak, insanların kendilerini iyi hissedebileceği, birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabileceği işlevsel mekanlar oluşturur. Bu mekanları evrensel tasarım kuramları ile kişisel yaratıcılığını kullanarak, çağdaş çözümler sunacak biçimde tasarlar ve uygulayarak hayata geçirir. İç mimarlık lisans programı, iç mimar adaylarına çevreyi duyarlı bir biçimde gözlemlemeleri ve sorgulamaları mekanlara ve mekan bileşenlerine çözüm getirebilmeleri için gerekli teknik bilgi ve donanımı kazandırmayı ve bunu kendi yaratıcılık ve tasarlama becerileri ile birleştirip, görsel anlatım teknikleriyle ortaya koyabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.