İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (İkinci Öğretim) Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Bir örgütün varlığı; fiziki, doğal, parasal ve insan kaynaklarına dayanır. Bu kaynakların hepsi örgütün amaçlarına ulaşması için önemli ve gereklidir. Ancak insan kaynaklarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü diğer kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmek insan kaynağının başarısına bağlıdır. Günümüz iş dünyasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yatırımlara aktarılan sermaye ne kadar arttırılırsa arttırılsın insana yatırım yapılmadıkça teknoloji ve sermaye yatırımlarından istenilen kar sağlanamayacaktır. Bu bağlamda, bir örgütün temel kaynaklardan biri olan ve diğer kaynakların verimlilik düzeyini etkileme özelliği olan insan kaynağının etkili ve verimli kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Programı bu bilinçle eğitim öğretim programını düzenleyerek sektöre kaliteli, uzman ara elaman yetiştirmektedir.