İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

İşletme Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Günümüzde sınırların kalkması, küreselleşmenin artması, uluslararası ve çokuluslu işletmelerin yayılması ve yönetim sürecinin gün geçtikçe daha da karmaşık hale gelmesi yönetici eğitiminin önemini arttırmıştır. İşletme Lisans Programı, her sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere açık, fırsatların erken farkına varıp hızlı cevap verebilen yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartlarının ve yeni Türk Ticaret Kanunun muhasebe kavramlarını radikal bir biçimde değiştirmesiyle, şirketlerin yapıları da çeşitlenmiştir. Bu çeşitlenmenin bir sonucu olarak muhasebenin temel unsurlarından biri olan raporlama sistemi değişmiş ve Muhasebe Denetimi alanının önemini arttırmıştır.Disiplinler arası nitelikteki İşletme Lisans Programı, mezunlarına yönetiminin bütün fonksiyonlarına ilişkin bilgi ve becerileri ileri düzeyde kazandırırken, bunun yanında ülkemizde yeni bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan Muhasebe Denetimi alanında da derinlemesine mesleki yetkinlik kazanmasını sağlanmaktadır.