İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

İşletme Yönetimi Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Üniversitemizde, İşletme Yönetimi Programı iş hayatında karşılaşılabilecek tüm yönetimsel problemlerin aşılmasını amaçlayarak tasarlamıştır. Bu program çerçevesinde öğrencilerimiz İşletme Yönetimi Programı’nı, matematik, ekonomi, temel bilgi teknolojileri, mesleki sorumluluk ve etik, hukuk, muhasebe, işletme, üretim yönetimi, pazarlama, davranış bilimleri, yönetim ve organizasyon gibi alanlarda dersler görerek olası sorunlara daha geniş ve sistematik bir persfektiften bakma olanağına kavuşmak ve kendi nitelik ve niceliklerine uygun bir iş bulmak ya da kurmak amacı ile tercih etmektedirler. İşletme yönetimi programı eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yarıyıldır.