İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Lojistik Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Müşteri beklentilerinin genişlediği ve firmaların üretim hedeflerini tamamen müşteri talepleri doğrultusunda şekillendirmek zorunda kaldığı günümüzde, müşteri beklentilerine hızlı ve düşük maliyetlerle yanıt vermek firmalar için son derece önemli hale gelmiştir. Bu noktada; firmaların kendi tedarik zincirleri üzerinde mal akışını hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirmeleri, taşımacılık, depolama, paketleme, etiketleme v.d. lojistik faaliyetlerin profesyonel olarak yapılması gerekliliğini doğurmuş ve lojistik hizmet sağlayıcıların önemini arttırmıştır. Lojistik hizmet sağlayıcıların öneminin artması, lojistik sektöründe yer alacak yetişmiş insan gücü ve dolayısıyla lojistik bölümü ihtiyacını arttırmaktadır. Diğer yandan; lojistik sektörüne baktığımızda söz konusu sektörde etkin çalışabilmenin yolunun uygulamaya dayalı eğitimden geçtiği görülmektedir. Bu nedenle, üniversitemiz bünyesinde yer alan öğretim elemanları sektör deneyimini elde etmiş aynı zamanda akademik çalışmalarını sürdürmekte olan öğretim elemanları olarak öğrencilerimize uygulamaya dayalı eğitimi en iyi şekilde verebilecek donanıma sahiptirler. Uygulamaya dayalı eğitimde önemli olan bir diğer faktörde eğitim alanların sektörle iç içe olmalarıdır. Bu durum ise üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimiz eğitimi süresince sektör firmalarına yapılacak geziler, geniş staj olanakları ve firmalardaki işleyişin yerinde görülmesi ile sağlanmaktadır.