İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Makine Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Makine Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır. Bu programda öğrencilere, sanayide mühendis ile teknisyen arasındaki rolü yürütecek şekilde aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere, makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgilerin yanında; -İmalat sanayinde kullanılan üretim araç ve tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır. -Talaşlı ve talaşsız üretim tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır. -İmalat esnasında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanma ve kalibrasyonu becerisi kazandırılır. -AUTOCAD ortamında yada Elle imalat resimlerinin çizimi becerisi kazandırılır. -3D katı modelleme ve CAM ortamına aktarma teknikleri kazandırılır. -CNC tezgahları için program yazarak bu programları CNC tezgahlarına yükleyerek üretimi gerçekleştirme becerisi kazandırılır. -Üretim Planlama ve Üretim Yönetimi teknikleri bilgi ve becerisi kazandırılır. -İletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılır.