İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Matematik-Bilgisayar Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Matematik sayılar, şekiller ve soyut kavramların yapısı ile bu yapılar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu bilim, bilimsel ve bağımsız düşünme, muhakeme ve karar verme becerisini geliştiren ve bütün pozitif bilimlerin temelini oluşturan ortak bir dildir. Geleceğin meslekleri arasında sayılan ve sürekli gelişim ve değişim içinde olan bilgisayarla birlikte yürütülmesini sağlayan Matematik-Bilgisayar Bölümünün amacı; küreselleşerek değişen teknolojinin ve sanayinin gelişmesine paralel olarak, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, günümüz iş ve sosyal yaşamının karmaşık problemlerini yorumlayabilen, sorgulayan, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, analiz yapan, modelleyen ve çözebilen, matematik ve bilgisayar becerileri ile donatılmış nitelikli insanları yetiştirmektir. Matematik-Bilgisayar Bölümü öğrencileri, üniversitemizin diğer bazı bölümlerinde olduğu gibi bir yıl İngilizce hazırlık okumakta ve lisans eğitimlerini İngilizce olarak tamamlamaktadırlar. İlk üç yılda, matematik ve bilgisayar dersleri eşit ağırlıkta verilmekte olup, bilgisayar teknolojisinin en son modelleri ile donatılmış akıllı sınıflarda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimizin son teknolojiyi öğrenmeleri ve uygulamaları mümkün kılınmıştır. Ayrıca üniversitemizin disiplinler arası eğitimi destekleyen yapısı sayesinde, bölümümüz öğretim üyeleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi diğer fakülte öğrencilerine ihtiyacı olan matematik hizmetlerini de sunmaktadır. Bölümümüzde % 100 ve % 50 burslu öğrenci kontenjanları mevcuttur. Ayrıca başarılı olan öğrencilere, paralel programlar oluştuğu takdirde, bazı mühendislik bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde çift anadal ve yandal yapma imkânı verilmektedir. Diğer taraftan öğrencilerimize sadece matematik ve bilgisayar eğitim-öğretimi verilmeyip, ülkemizin kültürel değerlerini hazmeden, evrensel çevre ve insanlık değerlerine saygılı, sosyal yönleri gelişmiş bireyler yetiştirme konularına da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla kültürel ve sosyal dersler ile bu alanlarla ilgili etkinlikler programımızda yer almaktadır. Öğrenimin son iki yılında yer alan çok sayıda seçmeli ders, öğrencilerimize, bilgisayar ile desteklenmiş matematikçi veya matematik bilgisi ile güçlendirilmiş bilgisayarcı olarak uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.