İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
İçinde yaşadığımız çağ, “Enformasyon Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yeni iletişim teknolojileri dünya üzerinde yaygınlaşmış; enformasyon akışı hızlanmış; mekan ve zaman sınırları aşılmıştır. 21. yüzyılda medya ve iletişim alanı küreselleşmenin yükselen sektörleri arasında yerini almıştır. Gün geçtikçe uzmanlaşan medya ve iletişim alanında dünyada ve ülkemizde nitelikli işgücü ihtiyacı doğmuştur. Özel sektörden devlet kurumlarına, eğitim sektöründen sivil toplum kuruluşlarına uzanan pek çok alanda iletişim süreçlerini uygulayan, yöneten ve değerlendiren medya liderlerine – yetkin iletişim uzmanlarına duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Özellikle dijital medyanın hem ekonomide hem de toplumsal ilişkilerde ağırlık kazanmasına bağlı olarak bu alanda uzman kimselerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi düzeyinde, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere açık, fırsatların erken farkına varıp hızlı cevap verebilen medya ve iletişim uzmanları yetiştirir. Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü 8 yarıyıllık bir program olup öğrenciler toplam 240 AKTS ile mezun olmaktadır.