İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı (Tezli - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Medya ve Kültürel Çalışmalar, antropoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat, dilbilim gibi farklı alanların kültürel bakış açılarını ortak bir paydada buluşturan disiplinlerarası bir programdır. Tezli yüksek lisans programı olarak tasarlanan programda günümüz dünyasını, bu dünyada gelişen, değişen, dönüşen toplumsal ve kültürel yaşamı, toplumsal hareketleri, kültürel kimlikleri ve kültür politikalarını medya metinleri aracılığı ile okuyabilecek, çözümleyebilecek ve topluma eleştirel, sorgulayıcı, değişimci/dönüşümcü bir ivme kazandırabilecek bilimsel çalışmalar yapabilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir.