İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mimari Restorasyon Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Uygarlık tarihi süresince insan ve doğanın yarattığı tüm somut ve soyut değerleri kültürel ve doğal miras olarak tanımlamaktayız. Bu değerlerin korunması ve bozulmadan gelecek kuşaklara aktarması var olan toplumların ortak kaygısıdır. Tüm bu toplumların geçmişleri ile var oldukları dikkate alındığında, kültürel mirasların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Kültürel mirasın korunması geçmiş kadar geleceğin değerlerini oluşturmak için de önemlidir. Bu noktada toplumların üzerinde yaşadığı topraklarda bulunan, somut kültürel ve doğal mirasların gelecek kuşaklara aktarılması için, restorasyon ,koruma ve belgeleme faaliyetlerini planlı ve bilimsel bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Tüm bu faaliyetlerin bilinçli ve bilimsel bir şekilde , uluslararası standartlarda uygulayabilecek , çağdaş gelişmeleri takip edebilen, pratik ve teorik becerilerle donatılmış teknik elemanların yetiştirilmesi öngörülmektedir.