İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mimarlık Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Mimarlık eğitimi; kuram, tasarım, uygulama, mesleki etik, bilgi ve becerisini kazanmış; disiplinler ve kültürlerarası işbirliği kurabilen, aydın ve uzman mimar ve akademisyenler yetişmesini sağlar. Eğitim; mimar adaylarının, düşüncelerini, görsel anlatım yoluyla açıklayabilmeleri, eleştirel düşünme, araştırma ve mimarlığa yakın diğer disiplinlerle koordineli olarak etkileşim içinde bulunmasını gerektirmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara mimarlık alanında lisans diploması verilir. Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde de istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde ve araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Diğer çalışma olanakları ise mesleğe özgü bir diğer olanak ise ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaktır.