İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mimarlık Programı (Doktora) Düzey( Doktora), TYYÇ: 8. Düzey, QF-EHEA: 3. Düzey, EQF-LLL: 8. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinerarası mesleki tartışmalarda yer alacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.