İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mimarlık Programı (Tezli - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Mimarlık alanındaki farklı bakış açılarını irdelemek; problemler karşısında çeşitli alternatif çözümler üretmek ve bunun eğitimini vermek; beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin ara kesitlerinden yola çıkarak disiplinlerarası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimarlık araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; birbirinden farklı araştırma, yaklaşım ve yöntemleri, metot ve teknikleri kullanabilmeyi öğretmek, mimarlık lisansüstü programlarının temel hedeflerini oluşturmaktadır.