İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Moda ve Tekstil, birbirinin ayrılmaz parçası olarak,insanlığın var oluşundan bu yana etkinliğini sürdürmektedir.Tekstil ve Modanın gelişimi, yükselişi, rekabet koşullarına karşı yükselen bir grafik göstermesi bu alanın teknolojisi ile yakından ilgilidir. Estetik kaygılar, sanatsal tavır farklılığı ortaya çıkaran etkenlerdir. Hammadde,elyaf çeşitliliği,işlevsel farklılıklarla,dokuma ve takip eden süreçte birçok kola ayrılan Tekstil; Baskı, Dokuma, Giyim ve Örme gibi temel alanlarda gelişimini sürdürmektedir. Kelime anlamı ile, geçici beğeni olarak tanımlayabileceğimiz moda, tüm bu sektörlerden beslenen ve rekabet ortamına uyum sağlamak zorunda olan bir akımdır. Giyim- Moda eşleşmesi algımızda çok daha güçlü olmasına rağmen, moda, tüm üretim alanlarında da var olan bir olgudur.Adeta moda, giyim ve diğer tekstil alanlarını sürekli aktif ve diri tutan , tüketimi, alışverişi ve genel anlamda sektördeki canlılığı sağlayan bir mekanızmadır. Fakültemiz bünyesinde yer alan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,Programlarını, bir tarafta yaratıcılığı geliştirmek ve ilgili teknik altyapı ile tasarımları yaşama geçirmek için yapılandırılmıştır.