İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Binlerce yıldan beri varlığını sürdüren muhasebe mesleği, bilim, teknoloji ve ticaretin gelişmesine paralel olarak sürekli gelişme göstermektedir. 21. yüzyılda hâkim olan küresel ekonomik düzende yatırımcılar, yatırım yapacakları ülkelerdeki işletmelerin tabi olduğu muhasebe, finans, vergi mevzuatı gibi pek çok konuda bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Küreselleşme olgusunun en önemli sonuçlarından biri olan çok uluslu şirketlerin dünyanın her yerinde ticari ve sınai faaliyet göstermesiyle birlikte muhasebe, finans, vergi konularında mali danışmanlık hizmeti verecek meslek mensuplarının önemi artmıştır. Küreselleşme, muhasebe mesleğinde uluslararası düzeyde muhasebe, denetim ve etik standartlarının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. İlgililere (İşletme yöneticileri, yatırımcılar, devlet, bankalar, kredi kuruluşları, çalışanlar vb.) işletmelerin mali yapıları hakkında verilecek bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına duyulan gereksinim, muhasebenin kamusal önemini arttırmaktadır. Bir ülkede yolsuzlukla mücadelede muhasebe denetiminin önemi büyüktür. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde denetim yapacak meslek mensuplarına ihtiyaç artmıştır. Muhasebe ve Bilgi Sistemleri Bölümünde; teorik ve uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, vergi, denetim gibi temel alan derslerinin yanı sıra, mesleğin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde hukuk, işletme, iktisat alanlarında gerekli eğitim verilir.