İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Muhasebe ve Finansman Programı (Tezsiz - Yüksek Lisans) (Uzaktan Eğitim) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı günümüzde serbest piyasa anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası rekabet alabildiğince gelişmesiyle işletmelerin pazarlarda var olma savaşı giderek şiddetlenmiştir. Gerek ulusal gerekse küresel pazarlarda varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler mali yapılarını güçlendirmek, muhasebe kayıtlarını, raporlama ve denetim sistemlerini uluslararası kabul görmüş standartlara göre düzenlemek zorundadırlar. Böylelikle gerek işletme sahiplerine gerekse hissedarlarına işletmenin finansal pozisyonları ve performansı hakkında güvenilir bilgiler sunulması söz konusu olmaktadır.