İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde çok önem verilen ve çok iş alanına sahip olan mesleklerdendir. Muhasebe eğitimi ticaret liselerinden başlayarak ön lisans/lisans eğitimiyle devam eder. Ön lisans seviyesinden lisans seviyesine geçiş yapılarak meslek mensubu olunabilir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Bankacılık, Finans ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme İnformatiği, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik. Lisans mezunu olduktan sonra çeşitli illerde yer alan muhasebeciler odasının açmış olduğu sınavlarda yeterli olan mezunlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanı alırlar. 10 yıl sonra tekrar sınava girerek Yeminli Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Sonuç olarak uzun soluklu olmasına rağmen bu programı seçerek, öğrencilerimiz gelişimlerini sürdürür ve başarılı bir yaşamın kapılarını aralamış olurlar. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartlarının ve yeni Türk Ticaret Kanunun muhasebe kavramlarını radikal bir biçimde değiştirmesiyle, şirketlerin yapıları da çeşitlenmiştir. Bu çeşitlenmenin bir sonucu olarak muhasebenin temel unsurlarından biri olan raporlama sistemi değişmiş ve Muhasebe Denetimi alanının önemini arttırmıştır. Bunun yanında ülkemizde yeni bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan Muhasebe Denetimi alanında da derinlemesine mesleki yetkinlik kazanılması sağlanmaktadır.