İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mütercim-Tercümanlık Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası iletişim aracı olan çeviriye duyulan ihtiyaç günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Küreselleşen dünyada, çeviri faaliyetinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2007-2008 öğretim yılında yazılı ve sözlü çeviri dalında lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulan Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün amacı, çeviri ve dil hizmetleri sektöründe rekabet edebilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. Sektörün günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri doğrultusunda, Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı, yazılı ve sözlü çeviri uygulaması ve kuramı, metin çözümlemesi, teknik yazarlık, çeviri kuramı, çeviri teknolojileri, dilbilim, düzeltmenlik, edebiyat çevirisi, medya çevirisi, hukuk ve Avrupa Birliği metinleri çevirisi konularındaki derslerden oluşmuştur.