İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Pazarlama Programı (Tezsiz - Yüksek Lisans) (Uzaktan Eğitim) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
İstanbul Arel Üniversitesi Pazarlama Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, pazarlama alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.