İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Psikoloji Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Psikoloji, insan davranışını, bilişsel süreçlerini ve duygularını bilimsel yöntemle açıklamayı amaçlayan ve çeşitli alt alanları (sosyal, gelişim, bilişsel, klinik, sağlık, endüstri, adli, çevre, trafik psikolojisi) sayesinde günlük hayatta çok çeşitli uygulama alanlarını değerlendiren bir bilimdir. Psikoloji lisans programının akademik kadrosu, klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstriyel psikoloji, sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi psikolojinin çeşitli alt alanları ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile psikiyatri alanlarındaki akademisyenlerden oluşur.