İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Psikoloji-Klinik Psikoloji Programı (Doktora) Düzey( Doktora), TYYÇ: 8. Düzey, QF-EHEA: 3. Düzey, EQF-LLL: 8. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Klinik Psikoloji programı bilim adamı-uygulayıcısı modelinde bir eğitim sunar. Programın temel hedefi klinik psikoloji alanında liderler yetiştirmektir. Öğrenciler yayın yapmaları ve ulusal konferanslarda araştırma sunmaları için teşvik edilir. Klinik psikoloji eğitimi öğrencilere farklı yöntemler yelpazesinden seçenekler sunar (örneğin, BDT, psikodinamik, aile terapisi yaklaşımı). Amacımız öğrencilerin hem araştırma ve klinik uygulama alanlarında becerilerini geliştirmek, hem de araştırma ve klinik uygulama alanlarını bütünleştirmek için gerekli eleştirel düşünme becerilerini ve yeteneklerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Program Klinik psikoloj alanında zorunlu ve seçmeli dersleri, deneyimli akademisyenlerden alınan süpervikyonu ve tez yazım sürecini içerir.