İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Yüzyılın teknolojik gelişimlerinin formunu ve işlevini biçimlendiren sayısal (digital) teknoloji, kitle iletişiminin etkin mecraları olan radyo, televizyon ve sinema sektörünün geleceğini ve yaşam içindeki etkin rolünü her geçen gün arttırmaktadır. Küreselleşen medya gerçeği, çağdaşlaşma sürecinde ülkemizin değerlerinin korunması sorumluluğu ve bilincinde olan medya çalışanlarına gereksinim duymaktadır. Yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarının sayıları hızla artmış ve bu sektörde görev alacak bireylerin yeni iletişim teknolojileri konusunda bilgili olmaları, mesleki etiğe bağlı, etkin ürünler tasarlayıp üretebilecek donanımda eğitilmeleri daha da önem kazanmıştır. Bu yaklaşım ışığında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilere, medya üretiminin uygulamalı yönleri ile kuramsal çalışmaları bir araya getirebilecekleri özel çalışma alanları sunar.