İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Sağlık Yönetimi Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Ülkemiz sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, etik davranışa ve ekip çalışmasına önem veren, stres yönetimi bilgi ve becerisi olan, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yönetim, planlama, örgütlenme ve koordinasyonundan oluşan işletme sürecini yönetecek ve yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olan; çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci sağlık alanında yetkin işletmeciler ya da yöneticiler yetiştirir. MİSYON Evrensel mesleki etik kodlar, yenilikçi ve kültürlerarası yaklaşım, disiplinler arası bilgi temel değerlerine sahip, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır. VİZYON Mezunlarının çoğu, uluslar arası yönetim ilkeleri ile yönetilen sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiş öğrenciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.