İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Sosyoloji Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Sosyoloji toplumsal olguları ve olayları tüm yönleriyle analiz eden, toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir bilimdir. Türkiye bugün büyük ölçüde kentleşen, endüstrileşen ve küresel dinamiklere eklemlenen bir ülkedir. Türkiye’de gelişen endüstrilerin, tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, toplumsal beklentilerin ölçülmesi ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gibi talepler artmış; bu durum sosyolojiyi giderek kendisine daha çok ihtiyaç duyulan işlevsel bir bilim haline getirmiştir. Sosyologlar endüstriyel üretim, tüketim alışkanlıkları, medya, aile, cinsiyet, kimlik, etnisite, suç, kentleşme, siyaset ve din gibi çeşitli alanlarda fikir ve görüşleri için aranılan kişiler olmuşlardır. Sosyoloji bölümü olarak ana misyonumuz, toplumsal olayları ve olguları anlamak ve açıklayabilmek amacıyla bilimsel araştırma yapma becerisine, güçlü kuramsal bilgilere ve değerlendirme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir.