İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Sağlık alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların sekretarya ,dokümantasyon, kayıt sistemlerinin günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verilerin toplayan, dataların oluşturan, bilgiye dönüştüren kullanan , kolay ulaşılabilir hale getiren arşivleyen yazılı sözlü iletişim becerilerine hakim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla , sağlık hizmeti verenler arasında verimliliği arttıran ,tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan programdır. Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.