İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Turist Rehberliği Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planında ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini kullanarak ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınan payın artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm yatırımları hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan Turist Rehberliği Kanunu ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanmış, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir. Türkiye’nin en önemli kültür turizmi lokasyonu olan İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler, önde gelen turizm acentelerinin destekleriyle uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak, mezuniyetlerinin ardından sektörde kısa zamanda yer edineceklerdir. Ayrıca “Yaşam Boyu Öğrenme” hedefleri doğrultusunda, yetişkinlerin de kendilerini geliştirmek bağlamında yeniden eğitim alabilecekleri özgün bir program olma özelliğini göstermektedir. Bunun yanında Türkiye’nin diğer ülkelere doğru ve tutarlı bir şekilde tanıtımını yapmak üzere ilgili Kanun doğrultusunda yetkinlik kazanmış bireylerin yetiştirilmesi de önemli bir boyutu oluşturmaktadır. Program mezunu öğrenciler, TUREB üyeliği sonrasında Outgoing, Incoming, Ingoing (Yerel) tüm turlarda çeşitli seyahat acentelerine bağlı olarak turistlere eşlik etme ve turu yöneterek istihdam olanakları bulabilmektedir.