İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Turizm ve Otel Işletmeciliği Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Ülke Ekonomisi içinde turizm sektörünün önemli ölçüde payı vardır. Amacı hizmet üretmek olan turizm sektörünün alanında eğitim almış bireylere gereksinimi artmaktadır. Turizm sektörü çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Turizm sektörü, faaliyet gösterdiği alanlarda ürün çeşitlendirmesine giderek konukların eğlenme ve dinlenmelerine yönelik hizmet üretirken ülkenin kültürünün de tanınmasını sağlamaktadır. Çeşitlenen turizm hizmetleri sağlık, spor ve ulaştırma gibi işletmelerde nitelikli eleman gereksinimi yaratmaktadır.