İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Turizm ve Otelcilik Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Turizm, ülkelere gelir sağlayan en önemli sektörlerden birisidir. Bunun yanı sıra emek yoğun bir sektör olması nedeni ile işsizliği azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Turizm sanayi ve tarım sektörlerinin gelişimine katkıda bulunarak sürükleyici bir rol oynamaktadır. Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde bu noktadan hareketle küresel düzeyde rekabet edebilecek, Turizm alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren, güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve yetkinliklere açık ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Turizm ve Otelcilik. Bölümü, bu bölümde okuyan öğrencileri Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili tüm alanlarda ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip öğrenciler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.