İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Türk Dili ve Edebiyatı Programı (Tezli - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Sosyal bilimler genel olarak, insanın anlam dünyasıyla ilgilidir ve bu dünyayla ilgili unsurlar dolayısıyla çeşitli dallara ayrılırlar. Dil ve edebiyatın bu dallar arasında merkezi bir önemi vardır. İnsanın ayırıcı bir vasfı olarak dil ve dilin kullanılması sonucu ortaya çıkan edebiyat, birer genel kavram olarak iki ayrı bilim dalının konusunu oluşturur. Dolayısıyla dil ile edebiyat arasında tabii ve zorunlu bir ilişki vardır. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dilinin ve edebiyatının; geçmişten günümüze, bütün özellikleri ve unsurlarıyla birlikte incelenmesi amacı dolayısıyla teşekkül etmiş bir bilimdir. Türk dili ve Edebiyatı bilimi ve bu bilimin temsil edildiği Türk Dili ve Edebiyatı programının kendi içinde alt dalları vardır: Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı. Türk Dili ve Edebiyatı Programından mezun olanlar, uzmanlıkları dolayısıyla birçok sahada hizmet verirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda, dershanelerde Türkçe öğretmeni, Edebiyat öğretmeni olarak çalışmaları mümkün olduğu gibi, Türk dili ve edebiyatı uzmanlığına gerek duyulan basın-yayın, görsel medya, arşiv ve kütüphanecilik gibi alanlarda da çalışabilirler.