İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Uluslararası İlişkiler, sadece devletlerarası değil, sivil toplum örgütleri, ulusal ve bölgesel örgütler, çokuluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsar. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler alanında, disiplinler arası eğitim anlayışı ile yetiştirilmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, Uluslararası İlişkiler mezunu uzmanlar, sadece devletlerin dış politikalarını değil, devlet dışı aktörlerin de ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilmek ve şekillendirmek zorundadır. Bu anlayış içerisinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinler arası bir anlayış ile oluşturulmuş ders programları sayesinde öğrencileri, sadece uluslararası ilişkiler alanında değil, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi akademik dallarda da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin kendi isteklerine uygun dersleri almaları amacıyla, ders programlarına, yoğun bir şekilde seçmeli dersler eklenmiştir.