İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Uluslararası İlişkiler Programı (Tezsiz - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Uluslararası İlişkiler disiplini, küreselleşmenin ve bölgeselleşmenin bir arada yaşandığı günümüz bilgi çağında dinamik ve yeniliğe açık bir bilim dalıdır. Ulusötesi bağların gün geçtikçe derinleşmesi sonucu, uluslararası ilişkiler disiplininin öğretilerine ve bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç ve ilgi de artmıştır. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı bu ihtiyacı karşılayacak donanımda bireyler yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak dünya medeniyetlerinin ve uluslararası sistemin tarihi, geçirdikleri evreler, sistemin ekonomik, siyasi ve hukuki yapısının işleyişi, sistemi oluşturan devletlerin, grupların ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri ve Türkiye’nin sistem içerisindeki konumu ve ilişkileri incelenmektedir.