İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi; kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir. Bölüm programının disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Alan dersleri uzman eğitim kadrosu ve sektör deneyimli profesyoneller tarafından aktarılır.